02-866-5400,02-866-5560, 081-424-3353

ใบลาออนไลน์ Leave online

โปรแกรมใบลาออนไลน์ สามารถทำให้การเขียนใบลาและการอนุมัติเป็นเรื่องง่ายๆ พนักงานสามารถรู้ วันคงเหลือ และเวลาเข้างานของตัวเอง สามารถเขียนใบลาจากที่ไหนก็ได้ รวดเร็วและประหยัดเงินและเวลา

1.การลงทะเบียน ใช้ข้อมูล
2.ส่วนคือ รหัสพนักงาน, รหัสผ่าน การแก้ไขรหัสผ่าน พนักงานสามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้เมื่อเข้าใช้งานระบบ
3.การเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงเมนูการเข้าใช้งานแต่ละส่วนงานตามสิทธิที่พนักงานได้รับการกำหนดประเภท
4.การลา สามารถกำหนดรหัส และชื่อของประเภทการลาอื่นๆ ได้ ไม่จำกัด
5.การกำหนดสิทธิการลาสูงสุด สามารถกำหนดสิทธิการลาสูงสุดตามประเภทการลา ตำแหน่งงาน และพนักงานรายคนได้
6.การบันทึกรายละเอียดการลา (เพิ่ม-ยกเลิกการลาของตนเอง) สามารถบันทึกเพิ่ม -ยกเลิกใบลาได้ สามารถยกเลิกใบลาที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้
7.การอนุมัติการลา (โดยหัวหน้า / ผู้มีอำนาจ)
8.สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะพนักงานที่ได้รับสิทธิเท่านั้น แสดงใบลาที่รออนุมัติ (เฉพาะใบลาของพนักงานที่อยู่ในสายงานของตน) ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติใบลาได้ ก็ต่อเมื่อสถานะการอนุมัติอยู่ที่ รออนุมัติเท่านั้น และต้องมีสิทธิในการอนุมัติในครั้งนั้น ๆ ด้วย เมื่อใบลายังไม่ผ่านการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ยกเลิกใบลาได้ ก็ต่ เมื่อสถานะใบลา คือรออนุมัติเท่านั้น
9.การตรวจสอบใบลา (โดยแผนกบุคคล / ผู้มีอำนาจ

SIAM2DESIGN CO.,LTD.
สาขา สำนักงานใหญ่
223/139  ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ. บางกอกน้อย กรุงเทพ

สาขา นนทบุรี
99/275 หมู่บ้าน คาซ่าพรีเมียม ถนนราชพฤกษ์ อำเภอเมือง นนทบุรี

สาขา ชลบุรี
369/88 ถนนหนองยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี

Tel : 02-866-5400, 02-866-5560 
Mobile. 081-424-3353 , 086-9898-554 
Fax : 02-903-0080 ext. 0054
E-mail : sales@siam2design.com

FACEBOOK