02-866-5400,02-866-5560, 081-424-3353

โปรแกรม สร้างเอกสารพร้อมระบบอนุมัติ e-Form

โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติ พร้อมระบบ Work Flow สำหรับอนุมัติ แบบไม่จำกัด สามารถนำไปสร้างแบบฟอร์ม ได้หลากหลาย เช่น ฟอร์ม Memo ฟอร์มแจ้งซ่อม ฟอร์มขออนุมัติต่างๆ ระบบสามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา พร้อมแจ้งผลอนมุติผ่านทาง E-mail สะดวกและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ การทำงานขององค์กรโปผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มที่กำหนด ระบบจะส่งแบบฟอร์ม และส่งเมล์ให้ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการรับเรื่องและอนุมัติ เรื่องส่งต่อให้ ฝ่าย IT ฝ่าย IT รับเรื่อง แก้ไข และส่งใบแบบฟอร์มให้ผู้ใช้ ผู้ใช้รับทราบ จบกระบวนการทำงาน กรณี ไม่อนุมัติ ระบบจะแจ้งกับไปยังผู้ใช้ เพื่อทำการแก้ไข และทำเรื่องใหม่

 

แบบฟอร์มสามารถสร้างผู้อนุมัติ แบบแบ่งสายงาน ระบบสามารถสร้างสายงานการอนุมัติที่ต้องการ ตามเอกสารขององค์กร ไม่จำกัดขั้นตอนการอนุมัติ สามารถนำไปใช้ ได้กับเอกสารหลากหลายแบบ เช่น เอกสารรับเรื่องคำร้อง (Help Desk) เอกสารขออนุมัติในส่วนงานต่างๆ

 


สร้างแบบฟอร์ม คำถาม หรือ แบบสำรวจ ได้อย่างง่ายดาย สร้างแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานเขามาตอบ คำถาม หรือ แบบสำรวจ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลเรื่องนั้นๆ และช่วยลดกระดาษ ลดเวลาในการทำงาน ได้เป็นอย่างดี

 


SIAM2DESIGN CO.,LTD.
สาขา สำนักงานใหญ่
223/139  ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ. บางกอกน้อย กรุงเทพ

สาขา นนทบุรี
99/275 หมู่บ้าน คาซ่าพรีเมียม ถนนราชพฤกษ์ อำเภอเมือง นนทบุรี

สาขา ชลบุรี
369/88 ถนนหนองยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี

Tel : 02-866-5400, 02-866-5560 
Mobile. 081-424-3353 , 086-9898-554 
Fax : 02-903-0080 ext. 0054
E-mail : sales@siam2design.com

FACEBOOK