02-866-5400,02-866-5560, 081-424-3353

รับทำสื่อการเรียน E-Learning

บริการ รับทำสื่อการสอน และ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทุกรูปแบบ สื่อการสอน (e-learning)  เป็นระบบการเรียนด้วยออนไลน์ การรับจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และ ทางเรายังให้บริการด้าน รับทำเกม ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว รับทำ app  หรือ รับทำ Mobile App เป็นระบบบนมือถือสมาร์ทโฟน หรือ บนแท็บเล็ต  ในการพัฒนาโปรแกรม ให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานโทรศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื้อหารองรับมาตรฐาน SCORM ระบบ LMS Moodle

มาตรฐาน SCORM

LMS ระบบบริหารจัดการ

HTML5

เรามีผู้เชียวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีทีมวิเคราะห์บทเรียนออนไลน์ เพื่อสรุปเนื้อหาและสร้างสื่ออนไลน์ให้สั้นกระชับมีทีมพากย์เสียงตัวละคร หญิง/ชาย ให้ท่านได้เลือกหลายสำเนียง มีทีมงานตัดต่อ และทีมกราฟิก ทำอนิเมชั่น ไว้สำหรับสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ

งานคุณภาพ พร้อมทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการปฏิบัติงาน สื่อการสอน และ ทางบริษัทได้รับรองเนื้อหาทางบทเรียนจาก อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังทำการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  ในการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน สอบถามรายละเอียด โทร 081-4243353 (หมวย)

ลูกค้าของเรา

เนื้อหาบทเรียน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน (มีเครื่องมือให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบปลายปิด ปลายเปิด)
2. เนื้อหาการเรียน สนับสนุน Content ในลักษณะ ภาพ คลิบวิดีโอ
3. แบบฝึกหัดประเภทต่างๆ ผู้สอนสามารถให้งานผู้เรียนผ่านระบบ (Feed back)
4. แบบทดสอบหลังเรียน สรุปคะแนน เก็บลง ฐานข้อมูล
5. ระบบการประเมินผล กำหนดคะแนนตอนต้น ให้คะแนนจนถึงตัดเกรดได้
6. ระบบรายงานในรูปแบบหลายมิติ ดูเวลาการเรียน การเข้าเรียน ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

1. ช่วยวางแผนวิเคราะห์เนื้อหา วาง Story Board (แต่ละรายวิชา)
2. แบ่งแยกเนื้อหาออกมาเป็นหน่วยการเรียน
3. กำหนดเวลาในการพัฒนาบทเรียนแต่ละหน่วย อย่างชัดเจน
4. ติดตั้งระบบ e-Learning พร้อมน้ำเนื้อหาบทเรียนเข้าไปในระบบ
5. แนะนำวิธีการใช้งาน จนกระทั่งเจ้าของเว็บสามารถดูแลระบบเองได้ทดลองกับกลุ่มผู้เรียนจริง
6. ดูแลอย่างต่อเนื่อง ปรึกษาได้ตลอด

ตัวอย่างระบบ LMS MOODLE แบบ Full Scorm

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีศูนย์การเรียนรู้ มีอาจารย์ประจำรายวิชา

https://elearning.sut.ac.th
http://course.edu.ku.ac.th

ตัวอย่างระบบ LMS SIAM2DESIGN แบบ Web App

เหมาะสำหรับองค์กรเล็ก ถึง ขนาดกลาง มีเนื้อหาบทเรียนไม่มากนัก และไม่มีอาจารย์ประจำ หรือผู้ดูแล
http://www.oaplearning.com
User : demo Password : demo_oap
http://www.ntn.co.th/elearning
http://www.youngmea.com

ตัวอย่างระบบ LMS SIAM2DESIGN แบบ Mobile App

ทดลองใช้งานได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oap.siam

ตัวอย่างสื่อ VDO E-learning Infographic

ตัวอย่างงาน Flash E-learning

ตัวอย่างงาน Game E-learning

http://www.youngmea.com/page_game.php?cid=98

SIAM2DESIGN CO.,LTD.
สาขา สำนักงานใหญ่
223/139  ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ. บางกอกน้อย กรุงเทพ

สาขา นนทบุรี
99/275 หมู่บ้าน คาซ่าพรีเมียม ถนนราชพฤกษ์ อำเภอเมือง นนทบุรี

สาขา ชลบุรี
369/88 ถนนหนองยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี

Tel : 02-866-5400, 02-866-5560 
Mobile. 081-424-3353 , 086-9898-554 
Fax : 02-903-0080 ext. 0054
E-mail : sales@siam2design.com

FACEBOOK